Punkttællingsprojektet har eksisteret i DOF siden 1975.

Formålet
Formålet er at lave systematiske tællinger af vore almindelige fugle. Fugletællingerne i DOF’s punkttællingsprogram er en af de DOF-aktiviteter, der har vundet størst anvendelse i naturforvaltningen, de er anerkendt som et vigtigt redskab i naturovervågningen og en meget stor del af den viden, vi har om vore almindelige fugle, stammer fra de punkttællinger, foreningens medlemmer har lavet gennem årene.

Mange af de nyheder om fugle, du præsenteres for i radioen, på tv eller andre via medier, har resultaterne fra punkttællingerne som kilde.

I DOF København
er der flere medlemmer, der har planlagt en eller flere punkttællingsruter, hvor de forår og / eller vinter gennemfører en punkttælling.

Men der er altid plads til flere, der vil hjælpe med at lave punkttællinger.
De fleste med et rimeligt kendskab til vore almindelige fugle kan bidrage med viden til projektet ved at lave en tælling 1 eller flere gange om året.

Ynglefuglene tælles i perioden 15. marts -30. april, 1. maj - 15. juni og 20. maj -10. juli (sidstnævnte periode er kun nattællinger).
Vinterfuglene tælles i perioden 20. december - 20. januar.

Seneste rapport kan ses her

Du kan læse mere om punkttællingsprojektet via dette link til DOF’s hjemmeside.