Punkttællingsprojektet har eksisteret i DOF siden 1975.

Formålet
Formålet er at lave systematiske tællinger af vore almindelige fugle. Fugletællingerne i DOF’s punkttællingsprogram er en af de DOF-aktiviteter, der har vundet størst anvendelse i naturforvaltningen, de er anerkendt som et vigtigt redskab i naturovervågningen og en meget stor del af den viden, vi har om vore almindelige fugle, stammer fra de punkttællinger, foreningens medlemmer har lavet gennem årene.

Mange af de nyheder om fugle, du præsenteres for i radioen, på tv eller andre via medier, har resultaterne fra punkttællingerne som kilde.

I DOF København
er der flere medlemmer, der har planlagt en eller flere punkttællingsruter, hvor de forår og / eller vinter gennemfører en punkttælling.

Men der er altid plads til flere, der vil hjælpe med at lave punkttællinger.
De fleste med et rimeligt kendskab til vore almindelige fugle kan bidrage med viden til projektet ved at lave en tælling 1 til 2 gange om året.

Ynglefuglene tælles i perioden 1. maj - 15. juni.
Vinterfuglene tælles i perioden 20. december - 20. januar.

Hvis du følger dette link til årsrapporten fra 2019 kan du læse om de seneste resultater fra projektet og på side 49 ff i rapporten kan du se, hvem der har talt på hvilke ruter i DOF København i 20.

Du kan læse mere om punkttællingsprojektet via dette link til DOF’s hjemmeside.