DOF's Caretakerprojekt startede i 2003 og blev formelt lukket ned i 2013, hvorefter rapporten "Status og udviklingstendenser for DANMARKS INTERNATIONALT VIGTIGE FUGLEOMRÅDER (IBA'er)" blev udgivet i 2015.

Efter lukningen af projektet i 2013, er der stadig enkelte aktive  Caretakere, der har valgt at fortsætte arbejdet med deres IBA-lokaliteter.

I DOF København drejer det sig om følgende:

IBA-lokalitet / Lokalitetsansvarlig
Gentofte Sø / Thomas Vikstrøm
Vest- og Sydamager med omgivende hav / Thomas Hellesen