Udskriv
Resultatet af Boligbirding 2019
. Og tak til Erik Agertoft for hans indsats på dette projekt gennem årene.
Se resultatet her

Om Boligbirding – en fugledyst mellem fuglekiggere fra deres boliger.

Tilmelding er ikke nødvendig. Du er med i legen, hvis du følger disse simple regler:

1. Observationerne skal foretages fra din bolig i perioden fra og med 1. januar til og med 30. juni 2019.
2. Alle observerede arter skal indtastes i DOFbasen.
3. Kun arter tæller med (racer, varianter m.m. af en art tælles kun med som én art).
4. Fuglene skal ses eller høres og må kun indtastes efter de regler, der gælder for indtastning af observationer i DOFbasen. Det betyder fx, at du skal være sikker på, at en art er bestemt rigtigt, inden du indtaster den.
5. Der må både benyttes kikkert og teleskop.
6. Der må gerne fodres.
7. For at dine observationer skal tælles med, skal du skrive boligbirding i turens notefelt.
8. Kun observationer fra lokaliteter i DOF København tæller med.
9. Har du udsigt over flere lokaliteter fra din bolig, skal du oprette en tur for hver lokalitet til dine observationer.
10. De sidste boligbirdingobservationer fra perioden skal være indtastet senest den 30. juni 2019.
Efter den 30. juni 2019 laver jeg en rapport over resultatet, så alle kan se, hvem der har rapporteret flest arter fra sin bolig, hvilke arter, der er rapporteret m.m. Undervejs kommer der måske også en statusrapport.
Rapporten / rapporterne lægges her på hjemmesiden og annonceres på DOF Københavns facebookside.
NB:
Traditionen tro udlover DOF København ingen præmier, men det gør DOF Vestsjælland til alle, der deltager i boligbirding 2019 på tværs af lokalafdelingerne. Hvis du vil være med, skal du se nærmere på DOF Vestsjællands hjemmeside: http://www.dof-vestsjaelland.dk/ , hvor du kan læse om reglerne i menuen til venstre under Projekter / Boligbirding.
God fornøjelse
Erik Agertoft.

Klik her og se resultatet fra Boligbirding 2017, der foreløbig var sidste gang, denne lille dyst blev afholdt i DOF København.