– en fugledyst mellem fuglekiggere fra deres boliger.

Klik her og se resultatet fra Boligbirding 2017, der foreløbig var sidste gang, denne lille dyst blev afholdt i DOF København.

Reglerne for den lille dyst var følgende: 

Tilmelding er ikke nødvendig. Du er med i legen, hvis du følger disse simple regler:

1. Observationerne skal foretages fra din bolig i perioden fra og med 1. januar til og med 15. marts 2017.
2. Alle observerede arter skal indtastes i DOFbasen.
3. Kun arter tæller med (racer, varianter m.m. af en art tælles kun med som én art).
4. Fuglene skal ses eller høres og må kun indtastes efter de regler, der gælder for indtastning af observationer i DOFbasen. Det betyder fx, at du skal være sikker på, at en art er bestemt rigtigt, inden du indtaster den.
5. Der må både benyttes kikkert og teleskop.
6. Der må gerne fodres.
7. NB: For at dine observationer skal tælles med, skal du skrive boligbirding i turens notefelt.
Der må kun stå Boligbirding i et notefelt ved de arter, du har set fra din bolig.
Hvis du registrerer andre arter fra lokaliteten, som ikke er set fra din bolig, skal du i stedet skrive boligbirding i notefeltet ved hver af de arter, du har set fra din bolig.
9. Kun observationer fra lokaliteter i DOF København tæller med.
8. Har du udsigt over flere lokaliteter fra din bolig, skal du oprette en tur for hver lokalitet til dine observationer.
10. De sidste boligbirdingobservationer fra perioden skal være indtastet senest den 18. marts 2017.

Der er ingen præmier, men efter den 18. marts 2017 laver vi en rapport over resultatet, så alle kan se, hvem der har rapporteret flest arter fra sin bolig, hvilke arter, der er rapporteret m.m. Undervejs kommer der måske også en statusrapport.

Rapporten / rapporterne lægges her på hjemmesiden og annonceres på DOF Københavns facebookside.

God fornøjelse.