Lokalafdelingen er vært ved følgende foredrag i 2019:

Naturbeskyttelse og hardcore birding i Ecuador. Onsdag den 16.januar kl. 17. Ved Alex Rosendal.
Foredraget finder sted i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, Kbh. V

Fra Cape til Krüger – natur og fugle i Sydafrika. Torsdag den 7. februar kl. 19.30. Ved David Collinge.
Foredraget finder sted på Frederiksberg Campus, Thorvaldsens vej 40, 1871 Frederiksberg

Alle er velkomne.Tilmelding er ikke nødvendig. Foreningen er vært ved en beskeden forfriskning.

August 2018
Klaus Malling Olsen har afholdt 3 kurser i løbet af efteråret 2018, se mere her

******* Gamle nyheder *******

29. januar 2018
Nu kan du snart komme til foredrag.
Det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig:
Tid: Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19:30
Sted: 
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 138-140
Emne: Pingviner og stormfugle i Sydpolarområdet og Antarktis ved Lars Maltha Rasmussen.

16. januar 2018
Seniorudvalget er klar med et nyt nummer af Grågåsen (2018, nr. 1), der bl.a indeholder deres nye turprogram (januar - april 2018).
På samme side er der også et link til selve programmet  i PDF-format.

1. januar 2018
Rappport om ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017.

Find rapporten her.

I februar 2017 indkaldte DOF Københavns bestyrelse tilbud på en ynglefugleoptælling i foråret / sommeren 2017 på Vestamager (Kalvebod Fælled).

Teksten til indkaldelsen af tilbud blev udarbejdet i samarbejde med caretakerne på Vestamager, idet bestyrelsen og caretakerne ønskede en undersøgelse og en rapport, der kunne supplere caretakernes arbejde med at tælle og rapportere om ynglefuglene på Vestamager.

Af indkaldelsen fremgik det bl.a. at

"Der ønskes foretaget kortlægning og optælling af alle ynglende vadefugle dog med særligt fokus på arterne engryle, brushane og klyde.

Derudover ønskes følgende arter på udpegningsgrundlaget for Vestamager kortlagt og optalt: Rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, havterne, dværgterne, mosehornugle samt derudover atlingand, skeand, knarand og gul vipstjert."

Desuden ønskede vi en registrering og vurdering af forstyrrelser og trusler i forhold til ynglefuglene.

På grundlag af ynglefugletællingerne stillede vi bl.a. krav om en rapport med vurdering af antal ynglepar for hver af de arter, der skulle fokuseres på samt en vurdering af forvaltningen af området med forslag til forbedringer.

Efter ansøgningsfristens udløb valgte bestyrelsen Tidal Consult til opgaven og nu foreligger rapporten om "Ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017" v/Lars Maltha Rasmussen & Uffe Gjøl Sørensen fra Tidal Consult, se linket ovenfor.

Rapporten er allerede diskuteret med caretakerne og præsenteret for Naturstyrelsen under DOF Københavns årlige dialogmøde med styrelsen. I starten af det nye år skal resultaterne og anbefalingerne diskuteres med Naturstyrelsen, hvor repræsentanter fra henholdsvis DOF København, Tidal Consult og caretakerne deltager.

Pbv

Erik Agertoft

18. december 2017
DOF Københavns bestyrelse indkalder til generalforsamling, der afholdes torsdag den 22. marts 2018.
Se nærmere her.

5. december 2017
Der er arrangeret nye foredrag i henholdsvis januar og februar, se nærmere her.

20. oktober 2017

Seniorudvalget er klar med nyt turprogram (oktober 2017 til januar 2018) og et nyt nummer af Grågåsen (2017, nr. 4)

12. oktober 2017
Seniorudvalget har valgt årets seniorer. Se hvem det er ved klik her.

18. marts 2017

Så er resultaterne fra Boligbirding 2017 i DOF København gjort op.
Du finder dem ved klik her.
Tak for denne gang. Nu er det om at komme ud og begynde at finde ynglefugle, der kan rapporteres til kvadraterne i Atlas III.

6. marts 2017
Ansøgningsfristen til PICA legatet er i år mandag 24. april 2017:

Er du ung og fugleinteresseret og mangler du lidt økonomisk hjælp til fx

• et studieophold på en fuglestation
• deltagelse i kurser eller konferencer
• feltarbejde med værdi for ornitologi og fuglebeskyttelse
• feltornitologiske projekter med en klar uddannelsesvinkel
• medie/formidlingsprojekter med fokus på fugleinteresse og - beskyttelse

Så har du igen i år mulighed for at søge DOF Københavns PICA legat.
Legatet henvender sig til medlemmer af DOF København herunder primært til unge mellem 18 og 30 år.
Din ansøgning skal være os i hænde senest mandag 24. april 2017.
Se nærmere på vores hjemmeside om vilkår for ansøgninger m.m.: http://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/pica-legatet

31. januar 2017
Den 16. marts 2017, kl. 19:00 afholdes der Generalforsamling i DOF København.
Se nærmere ved klik her og i "fugle & natur" nr. 1, februar 2017, side 42.

23. januar 2017
DOF København indkalder hermed tilbud på ynglefugleoptælling på Vestamager i 2017.
Se nærmere ved klik her.

18. december 2016
Husk vi starter på Boligbirding den 1. januar 2017

Se nærmere ved klik her.

28. oktober 2016
DOF København er klar med ny hjemmeside. Indholdet er stort set det samme som på den "gamle" hjemmeside, men design, layout, m.m. er tilpasset hovedforeningens hjemmeside. Tak til Marie Staun, Jens Søgaard Hansen og Mico for nyttig / uundværlig og professionel hjælp med opbygningen og implementeringen.