GENERALFORSAMLING I DOF KBH. MANDAG DEN 13. MARTS, 2023 KL. 19.00
Generalforsamlingen finder sted i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 138-140, Kbh. V

Indgang gennem gitterlågen til gården - brug klokken.
Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan ses her
https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter 

Der er valg til repræsentantskab og bestyrelse. Interesserede må meget gerne kontakte formanden.
Årsberetning 2022 kan læses her 

På generalforsamlingen vil der være en kort introduktion til spontantællinger ved David Collinge.  

Er afholdt - vi så 5 havørne...DOF København markerer Ørnens Dag på Kalvebod Fælled, Sydtårnet (fugletårn) ved Klydesøen den 26. februar kl. 10-13.
Repræsentanter for DOF København står parat til at fortælle børn og voksne om de fugle, vi kan se fra tårnet. Herfra er der rigtig gode muligheder for at studere årstidens svømme-, vade- og rovfugle.
Der er (få) parkeringsmuligheder ved enden af Frieslandsvej. Herfra går man ad Kanalvej langs diget til Tårnet. Ellers er der parkeringsmulighed ved hjørnet af Collins Allé/Skovvej og derfra kan man gå op mod Kanalvej. Under alle omstændigheder er der et pænt stykke at gå ud til tårnet.

Vi har børnekikkerter med og vil meget gerne fortælle om fuglene til børnene, men mindre børn skal nok køres eller cykle selv.
Ingen tilmelding
MØDESTED: Kalvebod Fælled, Sydtårnet, Kanalvej
Kode til position for Sydtårnet:
HGFR+35 Dragør, 55.573838,12.539910
GPS 55.5738, 12.5399

EVT. KONTAKT Alice Nørhede, 20775005 (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

DOF København afholder generalforsamling den 13. marts 2023 kl. 19 - 21
Dagsorden i flg. vedtægterne, se evt. https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter

Mødet foregår i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 138-140. Kbh. V.
Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse. Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.
Alle medlemmer af DOF København har stemmeret og er valgbare ved afdelingens generalforsamling.
Evt. spørgsmål til formanden, Ingelise Aarøe Pedersen, e-mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Annonceret 5. januar 2023

Se program og tilmelding for Jan Kiels fuglestemmekursus i foråret 2023 her
 
Receptionen i anledning af udgivelse af lokalafdelingens jubilæumsskrift blev en stor succes med ca 150 fremmødte i løbet af de 2 timer, den varede.
Naturbutikken har enkelte eksemplarer liggende til udlevering til foreningens medlemmer.

Foredrag og kurser i 2022
Der henvises i øjeblikket til DOF Travels hjemmeside vedrørende ture i Hovedstadsområdet

Gammelt Nyt for Golfspillere og/eller fugleinteresserede
Er du golfspiller og har interesse for fugle og natur, eller kommer du på en golfbane for at gå en tur, så er her et tilbud til dig.
På Facebook er der oprettet en gruppe – ”Fugle på golfbanen”.  Det er et samarbejde mellem DOF og Dansk Golfunion, og her kan fugle- og golfentusiaster udveksle erfaringer om fuglene på de danske golfbaner. Formålet er at styrke naturoplevelsen på golfbanerne og forbedre forholdene for fuglene og samtidig styrke biodiversiteten.
Der kører i øjeblikket en konkurrence – ”Flest arter på golfbanerne”. Her inviterer DGU og DOF alle til at deltage i to helt nye konkurrencer der løber gennem 2021 om fugle på golfbaneområderne.
Konkurrencen har to kategorier:
• Flest forskellige arter observeret på banerne eller i luftrummet over, og som registreres på DOFBasen på banens lokalitet
• Flest forskellige ynglefuglearter på banerne, registreret på DOFBasen som indtastet i rubrikken ”ynglepar” på banens lokalitet
 Blandt indtastningerne vil der blive trukket lod om præmier, hvor man kan vælge mellem to krus eller 3 golfbolde med logoet for “Fugle på Golfbanen”. Præmierne vil blive tilsendt.
Vi håber, at der er mange af vores medlemmer i DOF-Københavns område, som vil deltage til gavn for fuglene og biodiversiteten.
Vel mødt på golfbanen
Torben Dyhrberg
DOF Kbh.

 122548660 10158721037197770 5420631961691392028 n

DOF Kbh. støttede en folkeafstemning om byggerierne på Amager Fælled og Stejlepladsen. Den samme kreds, der står bag initiativet til underskriftsindsamlingen, arrangerede en demonstration søndag den 16. maj på Københavns Rådhusplads kl. 12-14. Inden gik et optog fra Amager Fælled ind til Rådhuspladsen fra kl. 10-12.

Demonstrationen holdtes under overskriften “Bevar byens vilde natur - Stop byggerier på Amager Fælled og Stejlepladsen.”
Den 16. maj 2021 var der et halvt år til kommunalvalget. Demonstrationen var startskud for en kampagne op til valget, hvor man ville forsøge at få politikerne til at stoppe yderligere ødelæggelser af den natur, vi allerede i dag har alt for lidt af.

Se Nyhedsbrev fra DOF København, nr. 1  2021 her

DOFs nyeste beredskabsplan i anledning af Coronasmitten, kan findes her
DOFs direktør, Sigrid Andersen, har udsendt en beredskabsplan som gælder hele DOF, dvs alle i organisationen, frivillige, ansatte, udvalg, grupper, fuglestationer, lokalafdelinger, seniorgrupper mv. i den kommende periode

Sidste nyt fra Kalvebod Fælled
Der er meget spændende nyt fra Naturpark Amager, dels et foreløbigt stop for de to blå støttepunkter ( bl.a. sauna m.v. lige op og ned af fugletårnene) - dels en masse detaljer om de mange spændende fugle, der kom forbi lokaliteten i de sidste 4 måneder af 2020.
Blandt de mere sjældne gæster kan nævnes Lille gulben, Hvide storke, Lapværling og Rødstrubet piber.
Læs mere her

DOF KBH stiller håndsprit og mundbind til rådighed ved alle indendørs arrangementer

Her
kan du læse det sidste nyhedsbrev fra oktober månded.
Du kan også modtage det automatisk ved at tilmelde dig til lokalafdelingens nyhedsbrev via"Min side"

Se DOF KBHs tilbud om aktuelle kurser og ture her

Generalforsamlingen blev afholdt 27. august 2020 kl. 19
Den noget uforudsigelige sundhedssituation betød, at vi for en gangs skyld måtte bede medlemmerne om at tilmelde sig generalforsamlingen. Det skyldtes den begrænsede plads i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, hvor vi plejer at holde til. Vi havde derfor et andet lokale i baghånden, hvis antallet af tilmeldinger oversteg kapaciteten i Fuglenes Hus.

Generalforsamlingen blev afholdt i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140.
Dagsorden i følge vedtægterne, som kan ses her
https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter

Nyhedsbrev nr 2. 2020 er nu udsendt. Du kan læse det her

Her kan du læse DOF Københavns Nyhedsbrev fra marts 2020 - eller tilmeld dig til at få det som e-mail på "Min Side" på DOFs hjemmeside

Om PICA-legatet - Næste ansøgningsfrist:  april 2021
DOF Kbh.s bestyrelse ønsker via PICA-legatet at fremme mulighederne for, at fugleinteresserede kan uddanne sig inden for ornitologien. Legatet gives i en eller flere portioner til medlemmer af DOF København, der vil udvide deres kompetencer inden for alle grene af ornitologien gennem et veldefineret projekt eller uddannelsesforløb med vægt på projekter med direkte relevans for lokalafdelingen. Se mere på https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/pica-legatet

Legatet gives til støtte ved f.eks.:

  • studieophold på en fuglestation eller lignende
  • deltagelse i kurser (f.eks. ringmærkning) eller konferencer
  • feltarbejde med værdi for ornitologi og fuglebeskyttelse med vægt på danske forhold
  • feltornitologiske projekter med en klar uddannelsesvinkel
  • medie/formidlingsprojekter med fokus på fugleinteresse og – beskyttelse

Der kan søges om tilskud i størrelsesordenen 5-10.000 kr. og der kan kun søges om tilskud til én aktivitet pr. ansøger. Projektbeskrivelse og beskrivelse af baggrund (svarende til max. 2 sider) indsendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvortil man også kan henvende sig, hvis man har brug for yderligere oplysninger.
Kun rettidigt indkomne ansøgninger kommer i betragtning.

Boligbirding 2021 - fra 1. januar til 30. juni.

Vi fortsætter de gode takter fra 2020.

Der er selvfølgelig regler for deltagelsen, og dem kan du finde her.  Tilmelding er ikke nødvendig, da vi finder alle deltagere ved søgning i DOFbasen, men det vil lette arbejdet med klargøring af skemaer/tabeller og registrering af resultaterne, hvis du oplyser følgende, når du vælger at melde dig til:

  1. Navn og Lokalafdeling
  2. Angiv din DOFbase observatørkode. Det er den, du bruger, når du logger på DOFbasen, for eksempel 4500LBR
  3. Adresse eller i hvert tilfælde postnummer

Tilmelding sker til Lasse Braae på email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller din lokale koordinator - for København er det Ingelise Aarøe

Tilmeld dig Nyhedsbrevet!
Bestyrelsen vil nu forsøge sig med et nyhedsbrev. Det vil udkomme en 4-5 gange om året - hvis alt går vel. Meld dig til via "Min side", så kommer det automatisk i din e-mail. Du kan også læse det her

Se pjecen om mulighed for klimakompensation ved at støtte DOFs klimafond. Som ægte fuglekigger er du formentlig meget på farten i både bil og måske også med fly. Drop den dårlige samvittighed og giv et bidrag til fonden, der støtter genetablering af truet tropeskov. Pjecen kan ses her

Boligbirding 2019
Se resultatet her

Vær aktiv! Støt op om "Urørt skov" og redetræer
Lokalafdelingens Naturpolitiske Udvalg(NPU) drøftede på sit møde 1.april et par emner, hvor vi gerne vil appelere til alle medlemmer af DOF Kbh. om at bidrage - hvis de er i stand til det.
Emnet "Urørt skov" har været på banen et stykke tid. I vores lokalafdelings område drejer det sig om: Charlottenlund Skov, Farum-skovene, Jægersborg Hegn m.m., Rude Skov og Pinseskoven. De skal alle have staus af urørt skov - men først fra 2026... I mellemtiden ser det ud til at der blive fældet/"udtaget" store mængder værdifuldt træ, så det ikke er "den samme" skov, der står tilbage som "urørt", i 2026! Hvis nogle er Jer har lokalkendskab til de nævnte skove, må I gerne henvende jer til NPU på lokalafdelingens e-post-adresse Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Et andet emne som vi gerne vil have hjælp til, er oplysninger om redetræer med reder af rovfugle og spætter, m.fl., som skal videreformidles til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen vil så indplotte dem på de særlige "pas-på-kort" som skovens folk har med når de skover i statens skove. Der skulle så gerne bidrage til at undgå, at de pågældende træer med reder fældes. Også her vil gerne have oplysningerne ind på lokalafdelingens e-post-adresse. På fuglenes vegne - tak for indsatsen...!
Læs evt. mere om urørt skov her
Lars Nørgaard Andersen, 2019

Folketinget har tvangsophævet fredningen af tre naturgrunde i København 2019
Efter måneders debat har et stort flertal i Folketinget valgt at ophæve fredningen af tre naturgrunde i København, for at Københavns Kommune kan sælge dem til boligbyggeri . Det drejer sig om Lærkesletten på Amagerfælled, Selinevej ud til Kalveboderne og Stejlepladsen ved Sydhavnstippen.
Baggrunden for hele sagen om ophævning af fredningerne er, at Borgerrepræsentationen i København har indgået en politisk aftale om salg af grunde for at sikre, at der er penge til metrobyggeriet. Når de affredede grunde bliver solgt, vil der være penge til metroen.
Oprindeligt var der planlagt byggeri på den gamle strandeng på Amager Fælled, men stærke protester fik skrinlagt disse planer. I stedet har man så valgt at affrede de tre områder med henblik på salg og byggeri.
Læs mere om sagen, f.eks. hos Dansk Naturfredningsforening

 ******* 2018 nyheder *******
 
Mindeord: Ole Geertz-Hansen
10.11.1935 – 13.12.2018

”Ole var et nysgerrigt og videbegærligt menneske”, sagde præsten ved Oles bisættelse 19. december. John Speich betegnede Ole som en hædersmand. Han var alt dette og meget mere.

Ole blev 83 år og var medlem af Dof i 70 år. Han modtog foreningens hæderspris i 1997. Ud over glæden ved at færdes i naturen og formidle sin store viden om fuglene var Ole polyhistor med encyklopædisk viden om arkitektur, historie, kunst og musik. Endda uden at være uddannet lærer som mange i hans familie.

Ole var ringmærker bl.a. på Saltholm, Rungstedlund og Falsterbo. Han var aftenskolelærer i ornitologi i AOF og FOF og ekskursionsleder for Dof-Travel. Han besøgte henved 50 lande på 4 kontinenter. Han var en skattet foredragsholder også i Dof-regi. Han var en flittig og populær gæst hos Grågæssene, inden- og udendørs.

Ole var medforfatter til bogen ”Danske navne på alverdens fugle”, et imponerende værk, hvor alle klodens ca. 11.000 arter endelig fik danske navne. Han var også medarbejder på en navneoversigt om samtlige arter og racer (!) i Vestpalæarktis.

Ole var ikke en, der faldt i med væggen, men han var aldrig dominerende, ensporet fuglenørd eller arrogant, tværtimod var han lun, smittende veloplagt og interesseret, kort sagt rigtig godt selskab. Det var mere end vanskeligt ikke at holde af ham. Ole var et familiemenneske, hans kærlighed først og fremmest til Lis, børn og børnebørn blev gengældt i et harmonisk samliv.

De senere år blev Ole gangbesværet, uden at det satte de store begrænsninger for hans aktiviteter. Han var på tur i Skåne en uge før en hjertelidelse afsluttede et muntert virksomt liv på jord. Ole lever videre i vores erindring.

                                                                                              Hans Harrestrup Andersen

1. januar 2018
Rappport om ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017.
Find rapporten her.

I februar 2017 indkaldte DOF Københavns bestyrelse tilbud på en ynglefugleoptælling i foråret / sommeren 2017 på Vestamager (Kalvebod Fælled).

Teksten til indkaldelsen af tilbud blev udarbejdet i samarbejde med caretakerne på Vestamager.
Af indkaldelsen fremgik det bl.a. at

"Der ønskes foretaget kortlægning og optælling af alle ynglende vadefugle dog med særligt fokus på arterne engryle, brushane og klyde.

Derudover ønskes følgende arter på udpegningsgrundlaget for Vestamager kortlagt og optalt: Rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, havterne, dværgterne, mosehornugle samt derudover atlingand, skeand, knarand og gul vipstjert."
Desuden ønskede vi en registrering og vurdering af forstyrrelser og trusler i forhold til ynglefuglene.

Efter ansøgningsfristens udløb valgte bestyrelsen Tidal Consult til opgaven og nu foreligger rapporten om "Ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017" v/Lars Maltha Rasmussen & Uffe Gjøl Sørensen fra Tidal Consult, se linket ovenfor.

Erik Agertoft