DOF Københavns næste generalforsamlinger afholdes 12. marts 2020, kl. 19.
Det foregår i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 138-140, 1. sal. København V. Dagsorden iflg. vedtægterne. Eventuelle emner til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. februar 2020.


Foredrag i Fuglenes Hus, den 20. februar 2020, kl. 19:30.
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 138-140, København V.
Kim Skelmose og Ole Friis fortæller om spændende oplevelser med havørne - og om "DOFs projekt Ørn"
Det er gratis.

Boligbirding 2020 - fra 1. januar til 30. juni.
Vi fortsætter de gode takter fra 2019, hvor 31 fuglekiggere i DOF Kbh.s område deltog i dysten og foretog ialt 4856 observationer. I år skulle vi meget gerne have mange flere med på spøgen. Derfor har vi udlovet en bogpræmie, til den der registrerer flest forskellige fuglearter.

Der er selvfølgelig regler for deltagelsen, og dem kan du finde her.  Tilmelding er ikke nødvendig, da vi finder alle deltagere ved søgning i DOFbasen, men det vil lette arbejdet med klargøring af skemaer/tabeller og registrering af resultaterne, hvis du oplyser følgende, når du vælger at melde dig til:

  1. Navn og Lokalafdeling
  2. Angiv din DOFbase observatørkode. Det er den, du bruger, når du logger på DOFbasen, for eksempel 4500LBR
  3. Adresse eller i hvert tilfælde postnummer

Tilmelding sker til Lasse Braae på email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller din lokale koordinator - for København er det Tina Høeg Hansen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmeld dig Nyhedsbrevet!
Bestyrelsen vil nu forsøge sig med et nyhedsbrev. Det vil udkomme en 4-5 gange om året - hvis alt går vel. Meld dig til via "Min side", så kommer det automatisk i din e-mail. Du kan også læse det her

ER AFHOLDT:
15. januar 2020: Udbredelseskortene i "Handbook of Western Palearctic Birds". Ved Magnus Ullman.
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København, kl. 19.30. I Handbook of Western Palearctic Birds, Passerines (fra 2018) kan man finde helt nyt kortmateriale, som viser ynglekvarter, overvintring og de vigtigste trækruter for de arter, der er behandlet i bogen. Som noget nyt er de forskellige racer markeret i kortene for at lette bestemmelserne. Magnus Ullman har ansvaret for disse kort.
Foredraget vil bl.a. behandle, hvad vi forstår ved ”The Western Palearctic”, hvordan man tegner kortene, hvilke kilder, man anvender for at afgøre en bestemt fugls udbredelse, hvad kan man læse ud af kortene – illustreret ved eksempler fra Skandinaviske fugles forskellige overvintrings- og trækstrategier. Endvidere vil der blive vist eksempler på udbredelsesområder i forandring og meget andet spændende – alt illustreret med fotos af interessante fuglearter. Som et ekstra lille plus vil Magnus også redegøre for feltbestemmelse af Iberisk gransanger.
Magnus er en værdsat foredragsholder og underviser. Han er en flittig skribent i fagbladene og har udgivet mange bøger om fugle, bl.a. Hönshjärna, magnetkompass och delat föräldraskap 2019, Norrlands bästa fågellokaler 2019, Svealands bästa fågellokaler 2017 och  Götalands bästa fågellokaler 2015.
Magnus har en fin hjemmeside, http://faglarosterlen.se/ hvor du kan læse meget mere om hans meritter.s.

Foredrag den 27. november 2019: Udzungwa National Park, Tanzania. Ved Steffen Brøgger-Jensen og Flemming Pagh.
Steffen rejste første gang som ung i det dengang næsten ukendte Udzungwa, og var for få år ,siden med til at udgive den meget roste fotobog fra området. Mød op i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København, kl. 19.30.

Foredrag onsdag den 30. oktober 2019 kl. 19.30: Fiskeørn som ynglefugl i Danmark med fokus på Gribskov. Er afholdt.

I 1994 slog det første fiskeørnepar sig ned som ynglefugl i Danmark efter næsten 100 års fravær. Siden skulle der gå mange år før de næste par kom til.

Først i 2011 kom endnu to succesfulde ynglepar til, hvoraf det ene er i Gribskov i Nordsjælland. Dette ynglepar er fulgt meget tæt af Luise Ekberg gennem de 9 år, de har ynglet i Gribskov. Det har givet en del viden om fiskeørnenes liv, færden og genvordigheder på ynglepladsen.

Luise Ekberg, som er redekoordinator under DOF’s Projekt Ørn, holder foredrag i DOF København den 30. oktober. Kom og hør Luise fortælle historien om fiskeørnene – hvad skal der til for at lokke dem til som ynglefugle, hvor og hvordan bygger de rede, fiskeørnenes adfærd på ynglepladsen herunder troskab, æg, unger og fødevalg og geografiske forskelle. I foredraget indgår fotos og videoklip.

Luise Ekberg er, ud over at være redekoordinator for fiskeørneparret, også formand for DOF Nordsjælland og medlem af DOF’s rovfuglegruppe.

Så kom den...
Mandag den 26. august gik hjemmesiden Fugle på Kalvebod Fælled i luften – et omfattende projekt,
der på flotteste vis formidler, hvad der er værd at vide om fugle og fuglelokaliteter på Kalvebod Fælled.
Siden er lavet af caretakerne fra Kalvebod Fælled med Thomas Tümmler-Hellesen som primus motor.

Gruppen beskriver selv formålet med siden sådan.” Formålet med denne hjemmeside er i ord og billeder at formidle om det unikke fugleliv på Kalvebod Fælled. Det gælder både fuglelivet, som det er i dag, men også som det har udviklet sig over tid, siden området blev til tilbage i 1940’erne. I den forbindelse beskrives også den natur- og landskabsmæssige udvikling, området har gennemgået og effekterne på fuglelivet af denne udvikling. Det er især vadefuglene, der er fokus. Det skyldes, at Kalvebod Fælled som naturområde har en særlig betydning netop for denne artsgruppe.”

Udover muligheden for at abonnere på nyheder fra området, kan man se kort over de enkelte lokaliteter og anvende et direkte link til DOF-basen med de seneste 3 dages observation i området. Man kan få en samlet, historisk liste over alle de arter, der er truffet på de enkelte lokaliteter, læse gode råd om at vise hensyn og om fugleforvaltning og trusler. Sidste Nyt og et fint fotogalleri er også blandt de mange tilbud på hjemmesiden.
Det er en flot og informativ hjemmeside, som vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af, når turen næste gang skal gå til Kalvebod Fælled.

Se pjecen om mulighed for klimakompensation ved at støtte DOFs klimafond. Som ægte fuglekigger er du formentlig meget på farten i både bil og måske også med fly. Drop den dårlige samvittighed og giv et bidrag til fonden, der støtter genetablering af truet tropeskov. Pjecen kan ses her

Boligbirding 2019
Nu foreligger resultatet af årets Boligbirding. Det var første gang, jeg deltog og personligt har jeg syntes, at det var sjovt at være med. Jeg bor på overgangen mellem by og de "rigtige" landområder, og derfor kommer der mange slags fugle i og omkring min halvvilde have. Det har været interessant at observere så mange af sangerne, jeg egentlig har i mit nærområde. Lidt ærgerlig er jeg over, at den havørn, der sidste år sejlede hen over haven forfulgt af områdets alliker i ærbødig afstand, ikke gentog sin tur i år - i hvert tilfælde ikke mens jeg så det!
Se resultatet her

Fuglekurser med Klaus Malling Olsen
DOF København har indgået aftale med Klaus Malling Olsen om afholdelse af fuglekurser i efteråret 2019. Kurserne vil svare til hans meget roste kurser i tidligere år.
Der er planlagt fire kurser: To vadefuglekurser (et med de almindeligste arter, og et med de mere fåtallige), et rovfuglekursus og et mågekursus. Kurserne vil bestå af en teoretisk gennemgang fredag aften i Fuglenes Hus, og en efterfølgende felttur samme weekend.
Klaus Malling Olsen er, udover at være internationalt anerkendt feltornitolog og fuglebogsforfatter, en af Danmarks førende undervisere. Vi glæder os til kurserne!

Tårnenes Dag 4. maj 2019
I Københavnsområdet var der tilmeldinger fra tårnet ved Klydesøen, ved Præstesø, Utterslev Mose ogSmørmosen -
Tilmelding og mere information kunne ses her
 
Vær aktiv! Støt op om "Urørt skov" og redetræer
Lokalafdelingens Naturpolitiske Udvalg(NPU) drøftede på sit møde 1.april et par emner, hvor vi gerne vil appelere til alle medlemmer af DOF Kbh. om at bidrage - hvis de er i stand til det.
Emnet "Urørt skov" har været på banen et stykke tid. I vores lokalafdelings område drejer det sig om: Charlottenlund Skov, Farum-skovene, Jægersborg Hegn m.m., Rude Skov og Pinseskoven. De skal alle have staus af urørt skov - men først fra 2026... I mellemtiden ser det ud til at der blive fældet/"udtaget" store mængder værdifuldt træ, så det ikke er "den samme" skov, der står tilbage som "urørt", i 2026! Hvis nogle er Jer har lokalkendskab til de nævnte skove, må I gerne henvende jer til NPU på lokalafdelingens e-post-adresse Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Et andet emne som vi gerne vil have hjælp til, er oplysninger om redetræer med reder af rovfugle og spætter, m.fl., som skal videreformidles til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen vil så indplotte dem på de særlige "pas-på-kort" som skovens folk har med når de skover i statens skove. Der skulle så gerne bidrage til at undgå, at de pågældende træer med reder fældes. Også her vil gerne have oplysningerne ind på lokalafdelingens e-post-adresse. På fuglenes vegne - tak for indsatsen...!
Læs evt. mere om urørt skov her
Lars Nørgaard Andersen

Folketinget har tvangsophævet fredningen af tre naturgrunde i København

Efter måneders debat har et stort flertal i Folketinget valgt at ophæve fredningen af tre naturgrunde i København, for at Københavns Kommune kan sælge dem til boligbyggeri . Det drejer sig om Lærkesletten på Amagerfælled, Selinevej ud til Kalveboderne og Stejlepladsen ved Sydhavnstippen.
Baggrunden for hele sagen om ophævning af fredningerne er, at Borgerrepræsentationen i København har indgået en politisk aftale om salg af grunde for at sikre, at der er penge til metrobyggeriet. Når de affredede grunde bliver solgt, vil der være penge til metroen.
Oprindeligt var der planlagt byggeri på den gamle strandeng på Amager Fælled, men stærke protester fik skrinlagt disse planer. I stedet har man så valgt at affrede de tre områder med henblik på salg og byggeri.
Læs mere om sagen, f.eks. hos Dansk Naturfredningsforening

Generalforsamling og foredrag i DOF København
DOF København afholdt generalforsamling den 18. marts 2019
kl. 19.00 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København.
Generalforsamlingen havde et pænt fremmøde og der blev valgt medlemmer til både
bestyrelse og repræsentantskab - alle medlemmer af DOF København har stemmeret og er valgbare.
Under generalforsamlingen var der afsked med den hidtidige formand, Hans Harrestrup Andersen. Han blev hyldet og takket for sit store og langvarige arbejde for DOF KBH. Hans fortsætter bl.a. i DOFs repræsentantskab.
Efter generalforsamlingen var der foredrag ved en tidligere modtagere af DOF Københavns Pica-legat, som hvert år uddeles til en fugleinteresseret person, der ved et konkret projekt ønsker at uddanne sig indenfor ornitologien.
Hvis du vil vide mere om PICA-legatet, så prøv at se her

Endnu senere konstituerede den nye bestyrelse sig med Ingelise Aarøe som formand og Tue Brix som næstformand.

Ørnens Dag, den 24. februar 2019, kl. 10-14

Ørnens Dag hos DOF København på Vestamager og i Roskilde

Både i Roskilde og ved Sydtårnet på Vestamager stod frivillige DOF’er parat fra kl. 10 til at vise de tilstrømmende besøgende ”den flyvende dør” og en mængde andre fugle.
Begge steder havde man også deltagelse af medlemmer af DOF Ung, der præsenterede den nye Ørneklub for børn. I Roskilde var der også en repræsentant for Nationalpark Skjoldungernes Land. Der blev serveret kaffe og småkager, så længe forsyningerne rakte.
Roskilde havde omkring 400 besøgende – og Vestamager kunne glæde sig over, at mindst 200 børn og voksne fandt vej til Sydtårnet, som jo ligger et godt stykke fra alfarvej. Begge steder var der en havørn på færde, og begge steder kunne man glæde sig over vandrefalken – Sydtårnet havde hele 3! Desuden var der også på Vestamager den smukkeste opvisning lige foran tårnet af en blå kærhøg, hun - adskillige gange.

Blandt de mange fugle, som der var lejlighed til at fortælle de nysgerrige gæster om, kan næves: Gravand, gråand, krikand, hvinand, pibeand, spidsand, stor skallesluger, lille skallesluger, toppet skallesluger, grågås, bramgås, musvåge, storspove, hjejle, almindelig ryle, vibe, fiskehejre, sanglærke, musvit, blåmejse, stillits, gråkrage, ravn, musvåge, svartbag, sølvmåge, hættemåge, knopsvane, sangsvane, pibesvane. Ikke alle arter lod sig se begge steder! Roskilde havde også fornøjelsen af hare og rådyr.

Der blev omdelt meget DOF-materialer og både børn og voksne så i teleskop og talte med DOF’erne. Kanal Roskilde optog til et TV-indslag og interviewede de aktive DOF’er i Roskilde til kamera.

Trækket af 1,5 mio. arktiske mv. vadefugle talt ved Blåvand er blevet analyseret. Foredrag den 26. februar 2019 kl. 19.30 ved Hans Meltofte. Det foregår på Frederiksberg Campus, Thorvaldsens vej 40, 1871 Frederiksberg. 
Parkeringsforhold og mulighed for at anvende offentlige befordringsmidler kan studeres her:

Blåvand er et af Europas bedste træksteder for vadefugle. 54 års registreringer af dette træk er brugt til at udrede, hvor fuglene kommer fra, og hvordan det er gået med bestandene i løbet af det sidste halve århundrede. Fuglene kommer fra områder spredt mellem de arktiske øer i Nordcanada og det centrale Nordsibirien, men de enkelte arter og bestande optræder ved Blåvand i meget forskellige vejrforhold. Enkelte arter har været aftagende i antal, men de fleste synes at trives fint – modsat hvad man ofte hører om vadefuglebestandene.

Hans Meltofte er seniorrådgiver emeritus på Århus Universitets afdeling for bioscience på Risø og har arbejdet med danske og arktiske vadefugle det meste af sit liv. Han var observatør på Blåvand Fuglestation første gang i 1964 og er kommet der siden (når han ikke var på Grønland eller andre steder i Arktis). Ved siden af dette har han været medlem af DOFs hovedbestyrelse i 40 år, er formand for DOFs Naturpolitiske Udvalg og redaktør af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift.

Fra Cape til Krüger – natur og fugle i Sydafrika. Torsdag den 7. februar kl. 19.30. Ved David Collinge.
Foredraget finder sted på Frederiksberg Campus, Thorvaldsens vej 40, 1871 Frederiksberg.
Alle er velkomne.Tilmelding er ikke nødvendig. Foreningen er vært ved en beskeden forfriskning.

Parkeringsforhold og mulighed for at anvende offentlige befordringsmidler kan studeres her:

David har besøgt Sydafrika 3 gange i forbindelse med sit arbejde. Han har desuden ledet en fuglesafari: Fra Kap til Krüger over julen 2017, hvor der blev spottet ca. 350 fuglearter og over 40 pattedyrarter mm. Hvis turen skal gentages af andre, vil han anbefaler man bruger 6 og ikke kun 3 uger på at rejse de 6000 Km. Foredraget vil bl.a. give indsigt i de muligheder og udfordringer, en privattur kan byde på.
Se evt annonceringen af arrangementerne her

Ophævelse af fredning af områder i København
Fredningsalliancen har arrangeret en høring om regeringens og en række andre partiers planer om - ved lov - at ophæve fredning af områder ved Fiskerhavnen og på Amager Fælled.
Høringen fandt sted mandag den 21. januar 2019 kl. 19.00-21.00
Sted: AAU, A.C. Meyers Vænge 15, 2485 København SV

DOF København finder det bekymrende, at regeringen vil ophæve tre naturfredninger i Københavns Kommune ved lov. Konkret drejer det sig om Stejlepladsen, Selinevej Nord, og "campinggrunden" på Amager Fælled.
For alle tre steder er begrundelsen for ophævningen af naturfredningerne, at kommunen ønsker at bygge boliger for at skaffe penge til By & Havn.

Vi finder, at lovforslaget strider imod hensigten med naturbeskyttelsesloven samt at det er et brud med 100 års fredningstradition i Danmark.

Vi frygter, at en evt. vedtagelse af lovforslaget vil skabe præcedens omkring andre fredninger i Danmark.
Derfor vil vi opfordre vore medlemmer og andre interesserede til at møde op ved høringen, hvor I kan høre mere om forslaget, perspektiverne i det m.m.
Ved høringen er der et panel, hvor bl.a. Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife er repræsenteret v. Biolog Knud Flensted.
Se nærmere om høringen her
DOF Københavns bestyrelse

Københavns Kommunes TMU skrotter Frivillighedskoordinatorstilling, til skade for bymiljøprojekter

I en sparerunde har Københavns Kommunes Teknik og Miljøudvalg (TMU) valgt at nedlægge en stilling i kommunen som "Frivillighedskoordinator".
Konsekvensen af det blev, at 39 frivilligprojekter ved udgangen af 2018 modtog en opsigelse af den aftale, Københavns Kommune har indgået med dem.

Det kan bl.a. få negative virkninger for
- plejen af det område på Damhusengen, hvor viberne yngler,
- reguleringen af mink i Utterslev Mose,
- børns og voksnes oplevelser med græssende køer og får i Utterslev Mose,
- et væsentligt grundlag for formidling af bynatur og biodiversitet overalt i kommunen.

Desuden harmonerer det ikke med Københavns kommunes strategi for BYNATUR I KØBENHAVN, hvor kommunen fx skriver, at "Det er vores ambition at støtte fællesskaber, der bidrager til at skabe mere bynatur i København, og det vedrører alt fra frivillig naturpleje til græsningslaug og lokale byhaver".
DOF København har derfor kontaktet TMU og opfordret dem til at gøre beslutningen om og finde en anden løsning, der tilgodeser, at de mange grønne frivilligprojekter kan fortsætte deres aktiviteter med at understøtte kommunes strategi for BYNATUR I KØBENHAVN til fordel for dyrelivet, plantelivet og borgerne i kommunen. (Erik Agertoft)

Så er der dømt Boligbirding 2019 for alle aktive DOF'ere i DOF Kbh.s område.
Det kan ikke blive nemmere - du sidder lunt inden døre eller går en tur i haven og registrerer alle observerede arter i det kommende halve års tid. Se reglerne her
 
 ******* 2018 nyheder *******
 
Mindeord: Ole Geertz-Hansen
10.11.1935 – 13.12.2018

”Ole var et nysgerrigt og videbegærligt menneske”, sagde præsten ved Oles bisættelse 19. december. John Speich betegnede Ole som en hædersmand. Han var alt dette og meget mere.

Ole blev 83 år og var medlem af Dof i 70 år. Han modtog foreningens hæderspris i 1997. Ud over glæden ved at færdes i naturen og formidle sin store viden om fuglene var Ole polyhistor med encyklopædisk viden om arkitektur, historie, kunst og musik. Endda uden at være uddannet lærer som mange i hans familie.

Ole var ringmærker bl.a. på Saltholm, Rungstedlund og Falsterbo. Han var aftenskolelærer i ornitologi i AOF og FOF og ekskursionsleder for Dof-Travel. Han besøgte henved 50 lande på 4 kontinenter. Han var en skattet foredragsholder også i Dof-regi. Han var en flittig og populær gæst hos Grågæssene, inden- og udendørs.

Ole var medforfatter til bogen ”Danske navne på alverdens fugle”, et imponerende værk, hvor alle klodens ca. 11.000 arter endelig fik danske navne. Han var også medarbejder på en navneoversigt om samtlige arter og racer (!) i Vestpalæarktis.

Ole var ikke en, der faldt i med væggen, men han var aldrig dominerende, ensporet fuglenørd eller arrogant, tværtimod var han lun, smittende veloplagt og interesseret, kort sagt rigtig godt selskab. Det var mere end vanskeligt ikke at holde af ham. Ole var et familiemenneske, hans kærlighed først og fremmest til Lis, børn og børnebørn blev gengældt i et harmonisk samliv.

De senere år blev Ole gangbesværet, uden at det satte de store begrænsninger for hans aktiviteter. Han var på tur i Skåne en uge før en hjertelidelse afsluttede et muntert virksomt liv på jord. Ole lever videre i vores erindring.

                                                                                              Hans Harrestrup Andersen

 1. januar 2018
Rappport om ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017.
Find rapporten her.

I februar 2017 indkaldte DOF Københavns bestyrelse tilbud på en ynglefugleoptælling i foråret / sommeren 2017 på Vestamager (Kalvebod Fælled).

Teksten til indkaldelsen af tilbud blev udarbejdet i samarbejde med caretakerne på Vestamager.
Af indkaldelsen fremgik det bl.a. at

"Der ønskes foretaget kortlægning og optælling af alle ynglende vadefugle dog med særligt fokus på arterne engryle, brushane og klyde.

Derudover ønskes følgende arter på udpegningsgrundlaget for Vestamager kortlagt og optalt: Rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, havterne, dværgterne, mosehornugle samt derudover atlingand, skeand, knarand og gul vipstjert."
Desuden ønskede vi en registrering og vurdering af forstyrrelser og trusler i forhold til ynglefuglene.

Efter ansøgningsfristens udløb valgte bestyrelsen Tidal Consult til opgaven og nu foreligger rapporten om "Ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017" v/Lars Maltha Rasmussen & Uffe Gjøl Sørensen fra Tidal Consult, se linket ovenfor.

Erik Agertoft