I foråret 2022 er der udfærdiget en ny Vision og Mission for DOF - en såkaldt rammestrategi.
Læs den her

DOF Kbh. har ligesom storebror DOF en vision om større klimabevidsthed og dermed eftertanke i forhold til almindelige gøremål i dagligdagen - bl.a. flyveture og bilture til spændende fugledestinationer.
Vi har fået lov til at distribuere pjecen om Klimafonden - et bud på, hvordan man kan kompensere sit CO2 forbrug og bidrage til at genskabe tropeskov med større biodiversitet.
Se pjecen her - og giv et bidrag, næste gang du tager på tur!


Vi arbejder for beskyttelse af den lokale fuglefauna og forbedring af fuglenes levevilkår i lokalafdeligens område. Dette arbejde består fortrinsvis i at behandle naturforvaltnings-, frednings- og planlægningssager fra kommunerne.

Udvalgets enkelte medlemmer involveres fortrinsvis i sager fra deres eget lokalområde for på den måde at bruge lokalkendskabet.

For yderligere at styrke dette, har vi i flere kommuner kontaktpersoner, der støtter os med lokal viden i relevante sager.

Naturpolitisk udvalgs medlemmer er desuden repræsenteret i -  eller har nær kontakt til repræsentanter i diverse råd og brugergrupper i Regionen, kommunerne og i andet offentligt regi: Grønne Råd, Friluftsråd, brugerråd og reservatbrugergrupper (Ølsemagle Revle og Roskilde Fjord).

Er du interesseret i at hjælpe, så bliv kommunerepræsentant eller medlem af naturpolitisk udvalg! Vi har brug for din hjælp. Vær med til at tale fuglenes sag i dit lokalområde. Kontakt os, hvis du er interesseret. Du kan sende en mail til kbh.naturpolitiskudvalg(a)dof.dk ((a) = @).

Kommunerepræsentanter
DOF København er repræsenteret i Grønne Råd i flere kommuner og i Statsskovsdistriktets to brugerråd. Repræsentanterne i disse råd er medlemmer af Naturpolitisk Udvalg eller kommunerepræsentanter. Hvis du er interesseret i at være med i nogle af disse råd i din kommune, kan du kontakte bestyrelsen og drøfte mulighederne.

DOF København omfatter følgende 25 kommuner:
Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, , København, Køge, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rødovre, Solrød, Stevns, Tårnby og Vallensbæk.

Her på DOF's hjemmeside kan du finde oplysninger om repræsentanterne for de enkelte kommuner.

NPUpaaTUR Erik Agertoft6. juni 2016: Naturpolitisk Udvalg på tur.