GENERALFORSAMLING I DOF KBH. MANDAG DEN 13. MARTS, 2023 KL. 19.00
Generalforsamlingen finder sted i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 138-140, Kbh. V

Indgang gennem gitterlågen til gården - brug klokken.
Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan ses her
https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter 

Der er valg til repræsentantskab og bestyrelse. Interesserede må meget gerne kontakte formanden.
Årsberetning 2022 kan læses her 

På generalforsamlingen vil der være en kort introduktion til spontantællinger ved David Collinge.

Nedenfor finder du referat og bilag fra de senest afholdte generalforsamlinger i DOF København:

GENERALFORSAMLING I DOF KBH. TORSDAG 10. MARTS  2022

Dagsorden efter vedtægterne, som kan ses her: https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter
Der var valg til bestyrelsen. Se referatet for detaljer.
Referat af Generalforsamling d. 10. marts 2022

PICA-forelæsning
ved Philip Elbek om:Standardiseret træktælling ved Batumi Raptor Count i Georgien   .

Årsberetning 2021 fra DOF KBH, NPU, DOF Travel, Køge Lokalgruppe, Roskilde Lokalgruppe
 

Generalforsamling 11. marts 2021 kl. 19 - Virtuelt

Referat fra generalforsamling 11. marts 2021 kl.19
Årsberetninger fra DOF Kbh, bl.a. Naturpolitisk Udvalg, Seniorudvalget, Nationalpark Skjoldungernes Land, Køge gruppen og DOF Travel.
Godkendt budget DOF Kbh. 2021
Der var valg til både bestyrelse og repræsentantskab.
Bestyrelsen blev genvalgt. Ingen efterflg. ændringer i konstituering.
Efter Generalforsamlingen var der foredrag ved årets modtagere af PICA-legatet.
Det drejer sig om "Ung på Fuglestation" - og de unge mennesker med nye erfaringer er Joshua Haahr og Emma Sohnemann. Her er deres abstract for foredraget.
Vi er to studerende og aktive i DOF UNG, som har taget et år ud af kalenderen for at opleve fuglestationslivet i Danmark. Vi har, indtil videre, tilbragt et halvt års tid med at ringmærke, tælle trækfugle og dyrke vores passion for fugle med andre unge på Gedser og Blåvand Fuglestation.
I Gedser blev vi oplært, helt fra scratch, i ringmærkning af trækfugle fra mere erfarne folk. Vi oplevede bl.a. hvor fedt det er at dygtiggøre sig med andre unge og formidle sin interesse videre. Stationslivet rummer en kultur, hvor man lærer fra sig og samarbejder om at indsamle værdifuld videnskabeligt data om fuglenes verden. Dén kultur er vigtig at holde i live ved at skabe grobund for, at unge fortsat kan dygtiggøre sig, og være en aktiv del af fuglestationerne i fremtiden

Referat af Generalforsamling den 27. august 2020
Dagsorden efter vedtægterne
Bestyrelsens beretning 2019
Køgegruppens beretning 2019
Roskildegruppens beretning 2019
Grågæssenes beretning 2019
Beretning fra Naturpolitisk Udvalg Kbh. 2019 - sammenfatning
Beretning fra Naturpolitisk Udvalg Kbh. 2019
Beretning fra DOF Travel 2019
Regnskab 2019
Budget 2020

Generalforsamling 18. marts 2019

Dagsorden efter vedtægterne 
Bestyrelsens beretning 2018
Køgegruppens beretning 2018
Roskildegruppens beretning 2018
Grågæssenes beretning 2018
Beretning fra Naturpolitisk Udvalg (NPU) 2018
Beretning fra DOF Travel 2018
Godkendt budget 2019 
Referat af Generalforsamling 2019

Efter generalforsamlingen afholdtes et foredrag med adgang for alle DOF-medlemmer.
Foredraget blev aholdt af en tidligere modtagere af DOF Københavns Pica-legat, som hvert år uddeles til en fugleinteresseret person, der ved et konkret projekt ønsker at uddanne sig indenfor ornitologien.
Rie Jensen modtog Picalegatet sidste år. Rie ringmærkede neotropiske fugle i Belize, og fortæller om sine oplevelser på forskningsstationen Toucan Ridge Ecology and Education Society sydvest for Belize City.
Ries foredrag vil handle om hvordan ringmærkning foregår i Belize, om arter hun selv har ringmærket og om overraskelser, der kan dukke op under disse himmelstrøg.

22. marts 2018
Indkaldelse med dagsorden for generalforsamlingen den 22. marts 2018
Referat fra generalforsamlingen den 22. marts 2018
Bestyrelsens beretning om 2017
Køgegruppens beretning om 2017
Roskildegruppens beretning om 2017
Seniorernes beretning om 2017
Beretning fra Naturpolitisk Udvalg (NPU) om 2017
DOF Travels beretning om 2017
Budget 2018

16.marts 2017
Referat fra generalforsamlingen den 16. marts 2017
Indkaldelse med dagsorden for generalforsamlingen den 16. marts 2017
Bestyrelsens beretning om 2016
Budget for 2017
Køgegruppens beretning om 2016
Roskildegruppens beretning om 2016
Seniorernes beretning om 2016
Beretning fra Naturpolitisk Udvalg (NPU) om 2016
DOF Travels beretning om 2016

17. marts 2016
Referat fra generalforsamlingen den 17. marts 2016
Bestyrelsens beretning om 2015
Budget for 2016
Køgegruppens beretning om 2015
Roskildegruppens beretning om 2015
Seniorernes beretning om 2015
Beretning fra Naturpolitisk Udvalg (NPU) om 2015
DOF Travels beretning om 2015

12. marts 2015
Referat fra generalforsamlingen den 12. marts 2015