Udskriv

DOF Københavns bestyrelse vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne er skiftevis på valg hvert andet år og efter valget konstituerer bestyrelsen sig i henhold til vedtægterne.

Medlemmer af bestyrelsen 2021 - 2022:
(årstal under billederne står for det år, vedkommende er valgt ind i bestyrelsen)

Formand: Ingelise Aarøe Petersen
Næstformand: Tue Brix
Kasserer: Frands Jensen
Sekretær: Alice Nørhede

Øvrige medlemmer:
David B. Collinge
Torben Dyhrberg
Ole Vesterlund

Suppleanter:
Ask Emil Brix Selmer