DOF Københavns bestyrelse vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne er skiftevis på valg hvert andet år og efter valget konstituerer bestyrelsen sig i henhold til vedtægterne.

Medlemmer af bestyrelsen  2022-23:
Nyt billede undervejs!
(årstal under billederne står for det år, vedkommende er valgt ind i bestyrelsen)

Formand: Ingelise Aarøe Petersen
Næstformand: Tue Brix
Kasserer: Frands Jensen
Sekretær: Alice Nørhede

Øvrige medlemmer:
Ask Emil Brix Selmer 
David B. Collinge
Torben Dyhrberg

Suppleanter:
Nicolai Halvorsen
Ole Vesterlund