DOF Københavns bestyrelse vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne er skiftevis på valg hvert andet år og efter valget konstituerer bestyrelsen sig i henhold til vedtægterne.

Medlemmer af bestyrelsen 2018 - 2019:

Formand: Hans Harrestrup Andersen
Næstformand: Ingelise Aarøe Petersen
Kasserer: Frands Jensen
Sekretær: Tue Brix

Øvrige medlemmer
David B. Collinge
Torben Dyhrberg
Jan Nielsen
Alice Nørhede

Suppleanter:
Janne Kjær-Larsen