DOF Københavns bestyrelse vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne er skiftevis på valg hvert andet år og efter valget konstituerer bestyrelsen sig i henhold til vedtægterne.

Medlemmer af bestyrelsen 2019 - 2020:

Formand: Ingelise Aarøe Petersen
Næstformand: Tue Brix
Kasserer: Frands Jensen
Sekretær: Alice Nørhede

Øvrige medlemmer:
David B. Collinge
Torben Dyhrberg
Ole Vesterlund

Suppleanter:
Ask Emil Brix Selmer
Jesper Sonne