Rovfugletælling ved et af verdens bedste træksteder 
Pica-legatmodtager Philip Elbek holder foredrag ved DoF KBHs generalforsamling

Batumi i Georgien, nær den tyrkiske grænse, er hjem til et af de bedste træksteder i verden når det gælder rovfugle. Den geografiske beliggenhed mellem Sortehavet og Kaukasusbjergene betyder, at rovfuglene bliver ført sammen på et smalt område, hvor der samtidig er fantastiske muligheder for tælle dem. På en efterårssæson tælles over 1 million rovfugle, med enkelte dage over 100.000 fugle. 

Formålet med tællingerne er at observere trends i migration for arter, hvor en stor andel af verdenspopulationen benytter trækruten gennem Georgien. Tællingerne er derfor velorganiserede og det hele foregår meget professionelt. Det er nødvendigt at have klare retningslinjer for hvordan tællingen skal foregå, samt uddanne tællerne indenfor arts-, alders- og kønsbestemmelse ved hjælp af blandt andet foredrag.

Turen var en stor oplevelse for Philip, der har lært meget om feltbestemmelse af arterne, og om rutinerne i forbindelse med en træktælling.
Philip Elbek studerer traek af steppevager i Batumi

Torsdag d. 12. marts 2020, kl. 19. DOF København afholder generalforsamling. Dagsorden i følge vedtægterne. Se https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter

DOF Køge Bugt annoncerer deres arrangementer på deres hjemmeside.

DOF Roskilde annoncerer deres arrangementer på deres hjemmeside.

Seniorudvalgets arrangementer kan ses her på hjemmesiden.