20. februar 2020: Havørnen i Danmark og DOF’s Projekt Ørn. Ved Kim Skelmose.
Kim er den entusiastiske leder af DOF’s Projekt Ørn, og sammen med Ole Friis fortælles om ørne i Danmark og om DOF’s arbejde med ørne. Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140,København, kl. 19.30.

Torsdag d. 12. marts 2020, kl. 19. DOF København afholder generalforsamling. Dagsorden i følge vedtægterne. Se https://www.dofkbh.dk/lokalafdelingen/vedtaegter

Er afholdt:
Foredrag i Fuglenes Hus, den 15. januar 2020, kl. 19:30
I Handbook of Western Palearctic Birds, Passerines (fra 2018) kan man finde helt nyt kortmateriale, som viser ynglekvarter, overvintring og de vigtigste trækruter for de arter, der er behandlet i bogen. Som noget nyt er de forskellige racer markeret i kortene for at lette bestemmelserne. Magnus Ullman har ansvaret for disse kort og han kommer og holder foredrag den 15. januar kl. 19.30 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, 1. sal. København V. Foredraget vil bl.a. behandle, hvad vi forstår ved ”The Western Palearctic”, hvordan man tegner kortene, hvilke kilder, man anvender for at afgøre en bestemt fugls udbredelse, hvad kan man læse ud af kortene – illustreret ved eksempler fra Skandinaviske fugles forskellige overvintrings- og trækstrategier. Endvidere vil der blive vist eksempler på udbredelsesområder i forandring og meget andet spændende – alt illustreret med fotos af interessante fuglearter. Som et ekstra lille plus vil Magnus også redegøre for feltbestemmelse af Iberisk gransanger.
Magnus er en værdsat foredragsholder og underviser. Han er en flittig skribent i fagbladene og har udgivet mange bøger om fugle, bl.a. Hönshjärna, magnetkompass och delat föräldraskap 2019, Norrlands bästa fågellokaler 2019, Svealands bästa fågellokaler 2017 och  Götalands bästa fågellokaler 2015.
Magnus har en fin hjemmeside, http://faglarosterlen.se/ hvor du kan læse meget mere om hans meritter.
Kom selv og hør ham fortælle – det er gratis.

27. november 2019: Udzungwa National Park, Tanzania. Ved Steffen Brøgger-Jensen og Flemming Pagh.
Steffen rejste første gang som ung i det dengang næsten ukendte Udzungwa, og var for få år med til at udgive den meget roste fotobog fra området. Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København, kl. 19.30.

 

DOF Køge Bugt annoncerer deres arrangementer på deres hjemmeside.

DOF Roskilde annoncerer deres arrangementer på deres hjemmeside.

Seniorudvalgets arrangementer kan ses her på hjemmesiden.