Foredrag i DOF København onsdag den 30. oktober 2019 kl. 19.30: Fiskeørn som ynglefugl i Danmark med fokus på Gribskov

I 1994 slog det første fiskeørnepar sig ned som ynglefugl i Danmark efter næsten 100 års fravær. Siden skulle der gå mange år før de næste par kom til.
I 2011 kom endnu to succesfulde ynglepar til, hvoraf det ene er i Gribskov i Nordsjælland. Dette ynglepar er fulgt meget tæt af Luise Ekberg gennem de 9 år, de har ynglet i Gribskov. Det har givet en del viden om fiskeørnenes liv, færden og genvordigheder på ynglepladsen.
Luise Ekberg, som er redekoordinator under DOF’s Projekt Ørn, holder foredrag i DOF København den 30. oktober. Kom og hør Luise fortælle historien om fiskeørnene – hvad skal der til for at lokke dem til som ynglefugle, hvor og hvordan bygger de rede, fiskeørnenes adfærd på ynglepladsen herunder troskab, æg, unger og fødevalg og geografiske forskelle. I foredraget indgår fotos og videoklip.
Luise Ekberg er, ud over at være redekoordinator for fiskeørneparret, også formand for DOF Nordsjælland og medlem af DOF’s rovfuglegruppe.
Foredraget holdes i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København, den 30. oktober kl. 19.30

Rovfugle- og mågekursus med Klaus Malling Olsen

Der resterer nu 1 af de fire fuglekurser, DOF København i år har engageret Klaus Malling Olsen til at afholde.
Kurset vil bestå af en teoretisk gennemgang fredag aften i Fuglenes Hus, og en efterfølgende felttur om lørdagen. Prisen er 400 kroner pr. kursus, og tilmelding foregår ved at indbetale beløbet på lokalafdelingens konto i Merkur Andelskasse, reg.nr. 8401, konto 1045360. Angiv dit navn, din e-mail, ønsket kursus og kursusdato ved tilmelding. Vi kontakter dig hvis der ikke er plads.

Transport i forbindelse med feltturene arrangeres og betales af deltagerne selv. Der vil være lejlighed til at lave aftaler om fælleskørsel m.m. fredag aften, hvor også mødested og tidspunkt besluttes.

Klaus Malling Olsen er, udover at være internationalt anerkendt feltornitolog og fuglebogsforfatter, en af Danmarks førende undervisere. Klaus har undervist i kunsten at bestemme fugle siden midt i 1970’erne, og er almindelig kendt som den førende feltbestemmelses-pædagog. Hans undervisning foregår på en afslappet måde, hvor detaljer krydres med helhedsindtryk, ofte i humoristisk og utraditionel servering.
Klaus er forfatter til flere bøger, blandt andet internationalt anerkendte og prisbelønnede bøger om måger. Herhjemme er Klaus måske især kendt som bearbejder af "Fugle i felten" og som forfatter til rovfuglebiblen "Rovfugle i felten". Klaus er særdeles aktiv, og er at finde på de bedste rovfuglelokaliteter som Eilat, Batumi, Falsterbo og Nordsjælland i sæsonen, på Sydskandinaviens fornemste vadefuglesteder i sensommeren og i havne om vinteren på jagt efter måger.
Vi glæder os til kurserne!

Måger, fredag den 15. november og lørdag den 16. november 2019
Start: fredag aften kl. 19 i Fuglenes Hus, kl. 19.
Måger er en ofte overset gruppe af fugle, der dog er meget lette at iagttage i felten. Der er kun få arter, men mange dragter, hvorfor netop bestemmelse af måger er en stor udfordring, der gør dig til en bedre feltornitolog. Vi gennemgår almindelige arter, og lægger særlig vægt på Kaspisk måge/Middelhavssølvmåge og hvordan vi kender dem fra de almindelige Sølvmåger. Lørdag tager vi i felten, og meget skulle gå galt, hvis ikke Rødvig Havn byder på flere Kaspiske Måger til nærstudier. Her vil vi konstatere, hvor anderledes arten er i forhold til de hjemlige fugle. 

27. november 2019: Udzungwa National Park, Tanzania. Ved Steffen Brøgger-Jensen.
Steffen rejste første gang som ung i det dengang næsten ukendte Udzungwa, og var for få år med til at udgive den meget roste fotobog fra området. Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København, kl. 19.30.

15. januar 2020: Udbredelseskortene i "Handbook of Western Palearctic Birds". Ved Magnus Ullmann.
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København, kl. 19.30.

20. februar 2020: Havørnen i Danmark og DOF’s Projekt Ørn. Ved Kim Skelmose.
Kim er den entusiastiske leder af DOF’s Projekt Ørn, og fortæller om ørne i Danmark og om DOF’s arbejde med ørne. Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140,København, kl. 19.30.

 

DOF Køge Bugt annoncerer deres arrangementer på deres hjemmeside.

DOF Roskilde annoncerer deres arrangementer på deres hjemmeside.

Seniorudvalgets arrangementer kan ses her på hjemmesiden.