Efter generalforsamlingen den 18. marts kl. 19 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København afholdes 1 PICA-foredrag - ca. kl. 20.
PICA-legatet uddeles hvert år til en fugleinteresseret person, der ved et konkret projekt ønsker at uddanne sig indenfor ornitologien.

Rie Jensen modtog Picalegatet sidste år. Rie ringmærkede neotropiske fugle i Belize, og fortæller om sine oplevelser på forskningsstationen Toucan Ridge Ecology and Education Society sydvest for Belize City.
Ries foredrag vil handle om hvordan ringmærkning foregår i Belize, om arter hun selv har ringmærket og om overraskelser, der kan dukke op under disse himmelstrøg.
Vi serverer et glas øl, vin eller vand, og en lille snack. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen.

Københavnsområdet: Lokalafdelingen har afholdt følgende:

Trækket af 1,5 mio. arktiske mv. vadefugle talt ved Blåvand er blevet analyseret. Foredrag den 26. februar 2019 kl. 19.30 ved Hans Meltofte. Det foregår også på Frederiksberg Campus, Thorvaldsens vej 40, 1871 Frederiksberg. Parkering m.v. her:

Blåvand er et af Europas bedste træksteder for vadefugle. 54 års registreringer af dette træk er brugt til at udrede, hvor fuglene kommer fra, og hvordan det er gået med bestandene i løbet af det sidste halve århundrede. Fuglene kommer fra områder spredt mellem de arktiske øer i Nordcanada og det centrale Nordsibirien, men de enkelte arter og bestande optræder ved Blåvand i meget forskellige vejrforhold. Enkelte arter har været aftagende i antal, men de fleste synes at trives fint – modsat hvad man ofte hører om vadefuglebestandene.

Hans Meltofte er seniorrådgiver emeritus på Århus Universitets afdeling for bioscience på Risø og har arbejdet med danske og arktiske vadefugle det meste af sit liv. Han var observatør på Blåvand Fuglestation første gang i 1964 og er kommet der siden (når han ikke var på Grønland eller andre steder i Arktis). Ved siden af dette har han været medlem af DOFs hovedbestyrelse i 40 år, er formand for DOFs Naturpolitiske Udvalg og redaktør af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift.

Er afholdt:
Fra Cape til Krüger – natur og fugle i Sydafrika. Torsdag den 7. februar kl. 19.30. Ved David Collinge.
Foredraget finder sted på Frederiksberg Campus, Thorvaldsens vej 40, 1871 Frederiksberg.
Alle er velkomne.Tilmelding er ikke nødvendig. Foreningen er vært ved en beskeden forfriskning.

Parkeringsforhold og mulighed for at anvende offentlige befordringsmidler kan studeres her:

David har besøgt Sydafrika 3 gange i forbindelse med sit arbejde. Han har desuden ledet en fuglesafari: Fra Kap til Krüger over julen 2017, hvor der blev spottet ca. 350 fuglearter og over 40 pattedyrarter mm. Hvis turen skal gentages af andre, vil han anbefaler man bruger 6 og ikke kun 3 uger på at rejse de 6000 Km. Foredraget vil bl.a. give indsigt i de muligheder og udfordringer, en privattur kan byde på.

 DOF Køge Bugt annoncerer deres arrangementer på deres hjemmeside.

DOF Roskilde annoncerer deres arrangementer på deres hjemmeside.

Seniorudvalgets arrangementer kan ses her på hjemmesiden.