Fuglekurser med Klaus Malling Olsen
DOF København har igen i år engageret Klaus Malling Olsen til at holde fuglekurser. Vi tilbyder fire kurser i perioden fra august til december 2019, og kurserne vil svare til hans meget roste kurser sidste år.
Kurserne vil bestå af en teoretisk gennemgang fredag aften i Fuglenes Hus, og en efterfølgende felttur om lørdagen. Prisen er 400 kroner pr. kursus, og tilmelding foregår ved at indbetale beløbet på lokalafdelingens konto i Merkur Andelskasse, reg.nr. 8401, konto 1045360. Angiv dit navn, din e-mail, ønsket kursus og kursusdato ved tilmelding.
Vi kontakter dig hvis der ikke er plads.

Klaus Malling Olsen er, udover at være internationalt anerkendt feltornitolog og fuglebogsforfatter, en af Danmarks førende undervisere. Klaus har undervist i kunsten at bestemme fugle siden midt i 1970’erne, og er almindelig kendt som den førende feltbestemmelses-pædagog. Hans undervisning foregår på en afslappet måde, hvor detaljer krydres med helhedsindtryk, ofte i humoristisk og utraditionel servering.
Klaus er forfatter til flere bøger, blandt andet internationalt anerkendte og prisbelønnede bøger om måger. Herhjemme er Klaus måske især kendt som bearbejder af "Fugle i felten" og som forfatter til rovfuglebiblen "Rovfugle i felten". Klaus er særdeles aktiv, og er at finde på de bedste rovfuglelokaliteter som Eilat, Batumi, Falsterbo og Nordsjælland i sæsonen, på Sydskandinaviens fornemste vadefuglesteder i sensommeren og i havne om vinteren på jagt efter måger.
Vi glæder os til kurserne!

Vadefugle 1, fredag den 9. august og lørdag den 10. august 2019
Vadefuglene er for mange et lidt svært kapitel, da mange arter optræder sammen, og undertiden i ret ens dragter. På dette kursus fokuserer vi på de almindeligste vadefugle, der præsenteres parvis eller i smågrupper, hvilket øger indlæringen. Vi gennemgår Stor og Lille Præstekrave, Hjejle/Strandhjejle, Storspove/Småspove, Brushanen (der i sensommeren er den mest variable), samt klirer og ryler. Undervisningen ledsages af masser af fotos. Om lørdagen tager i privatbiler til sæsonens bedste vaderlokaliteter, som kunne være Ishøj Strandenge, Ølsemagle Revle eller andre lokaliteter ved Køge Bugt - afhængig af de seneste rapporter. Efter dette kursus klarer du på et splitsekund af pille en Lille Præstekrave ud mellem de Store.

Vadefugle 2, fredag den 16. august og lørdag den 17. august 2019
Dette kursus fortsætter, hvor "Vadefugle 1" slap. Vi gennemgår de mere fåtallige arter som kobbersnepper, Odinshane/Thorshane og de arter, der årligt optræder herhjemme som Stribet Ryle, Damklire, Prærieløber, de to tundrahjejler - med behørig sammenligning med de almindelige alternativer. Ligesom på "Vadefugle 1" tager vi om lørdagen i felten i privatbiler, men denne gang vil vi køre lidt længere, hvis en eller flere af de aktuelle arter er på plads. Dette er det perfekte kursus for dig, der allerede har været på "Vadefugle 1", eller som har længere erfaring med feltornitologi.

Rovfugle, fredag den 20. september og lørdag den 21. september 2019
Et meget populært kursus! Rovfugle er for mange den prægtigste udfordring, og i Østdanmark er vi privilegeret med et stort efterårstræk. Fredag aften gennemgår vi de hyppigste årstidsaktuelle arter som Mus- og Fjeldvåge, ung Hvepsevåge, kærhøgene, ørne og falke. Lørdag skal vi i felten i privatbiler, og hvis vejret er til træk, vil vi besøge Nordeuropas bedste rovfuglelokalitet, Falsterbo i Skåne, hvor rovfugle i hobetal passerer under de fineste betingelser. Men også Sjælland er fin, så vi er sikret en fin dag med rovfuglene - hvis det da ikke bliver storm (som i 2018).

Måger, fredag den 15. november og lørdag den 16. november 2019
Måger er en ofte overset gruppe af fugle, der dog er meget lette at iagttage i felten. Der er kun få arter, men mange dragter, hvorfor netop bestemmelse af måger er en stor udfordring, der gør dig til en bedre feltornitolog. Vi gennemgår almindelige arter, og lægger særlig vægt på Kaspisk måge/Middelhavssølvmåge og hvordan vi kender dem fra de almindelige Sølvmåger. Lørdag tager vi i felten, og meget skulle gå galt, hvis ikke Rødvig Havn byder på flere Kaspiske Måger til nærstudier. Her vil vi konstatere, hvor anderledes arten er i forhold til de hjemlige fugle.

Efter generalforsamlingen den 18. marts kl. 19 i Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140, København afholdtes  PICA-foredrag
PICA-legatet uddeles hvert år til en fugleinteresseret person, der ved et konkret projekt ønsker at uddanne sig indenfor ornitologien.

Rie Jensen modtog Picalegatet sidste år. Rie ringmærkede neotropiske fugle i Belize, og fortæller om sine oplevelser på forskningsstationen Toucan Ridge Ecology and Education Society sydvest for Belize City.
Ries foredrag vil handle om hvordan ringmærkning foregår i Belize, om arter hun selv har ringmærket og om overraskelser, der kan dukke op under disse himmelstrøg.
Vi serverer et glas øl, vin eller vand, og en lille snack. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen.

Københavnsområdet: Lokalafdelingen har afholdt følgende:

Trækket af 1,5 mio. arktiske mv. vadefugle talt ved Blåvand er blevet analyseret. Foredrag den 26. februar 2019 kl. 19.30 ved Hans Meltofte. Det foregår også på Frederiksberg Campus, Thorvaldsens vej 40, 1871 Frederiksberg. Parkering m.v. her:

Blåvand er et af Europas bedste træksteder for vadefugle. 54 års registreringer af dette træk er brugt til at udrede, hvor fuglene kommer fra, og hvordan det er gået med bestandene i løbet af det sidste halve århundrede. Fuglene kommer fra områder spredt mellem de arktiske øer i Nordcanada og det centrale Nordsibirien, men de enkelte arter og bestande optræder ved Blåvand i meget forskellige vejrforhold. Enkelte arter har været aftagende i antal, men de fleste synes at trives fint – modsat hvad man ofte hører om vadefuglebestandene.

Hans Meltofte er seniorrådgiver emeritus på Århus Universitets afdeling for bioscience på Risø og har arbejdet med danske og arktiske vadefugle det meste af sit liv. Han var observatør på Blåvand Fuglestation første gang i 1964 og er kommet der siden (når han ikke var på Grønland eller andre steder i Arktis). Ved siden af dette har han været medlem af DOFs hovedbestyrelse i 40 år, er formand for DOFs Naturpolitiske Udvalg og redaktør af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift.

Er afholdt:
Fra Cape til Krüger – natur og fugle i Sydafrika. Torsdag den 7. februar kl. 19.30. Ved David Collinge.
Foredraget finder sted på Frederiksberg Campus, Thorvaldsens vej 40, 1871 Frederiksberg.
Alle er velkomne.Tilmelding er ikke nødvendig. Foreningen er vært ved en beskeden forfriskning.

Parkeringsforhold og mulighed for at anvende offentlige befordringsmidler kan studeres her:

David har besøgt Sydafrika 3 gange i forbindelse med sit arbejde. Han har desuden ledet en fuglesafari: Fra Kap til Krüger over julen 2017, hvor der blev spottet ca. 350 fuglearter og over 40 pattedyrarter mm. Hvis turen skal gentages af andre, vil han anbefaler man bruger 6 og ikke kun 3 uger på at rejse de 6000 Km. Foredraget vil bl.a. give indsigt i de muligheder og udfordringer, en privattur kan byde på.

 

 DOF Køge Bugt annoncerer deres arrangementer på deres hjemmeside.

DOF Roskilde annoncerer deres arrangementer på deres hjemmeside.

Seniorudvalgets arrangementer kan ses her på hjemmesiden.