Så er det tid for punkttællinger

Der er brug for nye punkttællere, og du kan starte NU!

Der gennemføres punkttællinger i 2 perioder hvert år:

  • Ynglefugletællinger fra 1. maj til 15. juni
  • Vinterfugletællinger fra 20. december til 20. januar

Så lige nu er det tid for ynglefugletællingerne.

Bemærk: Hvis du vælger at tage tage en ynglefugletælling, behøver du ikke også at tage en vinterfugletælling. Hvis du vælger både en ynglefugletælling og en vinterfugletælling behøver ruterne ikke at være ens. Hvis din ynglefugletælling foregår ad en rute i agerland i Roskildeområdet, kan din vinterfugletælling sagtens foregå ad en rute ved kysten på Stevns.

Punkttælling er noget alle med et rimeligt kendskab til vore almindelige fugle kan være med til.

Det er nemt at gå til.

Du bestemmer selv, hvor du vil gennemføre din punkttælling, der kan klares på et par timer.

Det bedste tidspunkt at tælle på er om morgenen, hvor fuglene er mest aktive.


Hvis du melder dig, får du en tilsendt en grundig og udførlig vejledning.

Når du har rapporteret om din tælling, vil dine resultater bidrage med viden om udviklingen af de danske fugles bestande.

Hvis du er interesseret i at komme i gang med at tælle på en rute eller hvis du bare er blevet en lille smule nysgerrig, så kontakt Henning Heldbjerg i DOF.

Du kan se mere om projektet og hvordan du kan kontakte Henning her.

Venlig hilsen

Erik Agertoft