Statusmøde i DOF København om Atlas III

Dato:
Mandag den 23. marts 2015

Tid:
Fra 18:00 bydes der på lidt mad og drikke samt fri debat.
Selve mødet starter kl. 19:00.

Sted:
Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140 (indgang ved gitterporten).

Tilmelding:
Af hensyn til arrangementet med bespisning, pladser m.m. bedes du tilmelde dig senest den 9. marts 2015 ved at sende en mail til atlas@alula.dk
Angiv venligst om du ønsker at deltage fra kl. 18:00 eller først fra kl. 19:00.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DOF København

31. december 2014

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DOF København i henhold til vedtægterne, som findes her: http://www.dofkbh.dk/grupper/134/

Tid: Torsdag d. 12. marts 2015 kl. 19.00
Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140

Forslag til behandling skal fremsættes skriftligt og begrundet og være bestyrelsen i hænde senest tre uger før mødets afholdelse, dvs. senest torsdag den 19. februar 2015.

Status på Biligbirding i DOF København pr. 01-02-2015

Nu er det februar, så I får lige en status på boligbirding i DOF København:

Antal obs markeret med "boligbirding": 263
Antal forskellige arter: 60
Antal deltagere: 15

Figuren viser, hvor de 15 boligbirdere bor - ifølge DOFbasen!

Antal "Boligbirdingarter pr observatør fordeler sig sådan: 1-1-7-9-13-15-15-16-20-21-25-26-27-32-35
Så kan du selv se, hvor du ligger på ranglisten.

Grågåsen 2, 2015

Så er Seniorgruppens blad Grågåsen nr, 2, 2015 på gaden.
Klik her.

God fornøjelse med læsningen.

Sidste nyt om boligbirding i DOF København

Reglerne finder du her: http://www.dofkbh.dk/nyheder/208.

1. februar 2015
Så er der nyt om resultater fra Boligbirding i DOF København vedr. januar 2015.
Klik her og se nærmere.

Erik Agertoft

14. januar 2015
Selv om vi startede lidt sent, har vi nu kunnet rapportere Boligbirding obs. i DOF København over en periode på 14 dage.

Boligbirding 2015

– en fugledyst mellem fuglekiggere fra deres boliger.

DOF København laver er forsigtigt forsøg med Boligbirding i lokalafdelingen for ikke at stå tilbage i forhold til DOF Vestsjælland og DOF Nordsjælland.. ;-)
Og ikke mindst for at glæde de københavnere, der på det seneste har efterspurgt Boligbirding i lokalafdelingen .

Reglerne er simple:

Atlas projektet: Så er det tid til vinter-TimeTælleTure

Vinter-TimeTælleTurene udføres på samme måde som TimeTælleTurene i yngletiden, med den ene forskel, at ungfugle også tælles med om vinteren. Du finder vejledningen til indtegning af ruten og til feltundersøgelsen ved klik her.

Bemærk, at du ikke behøver ikke at have gennemført sommer-TimeTælleTure, før du starter på en vinter-TimeTælleTur.

Når du har gennemført en TimeTælleTur vil du nok være enig med mig i, at det er en rigtig god måde at kigge på fugle på.

Fuglestemmekursus i foråret 2015

Se nærmere i fugle & natur nr. 4, november 2014 (nederst tv på side 40).

NB:
Dato og tid nedenfor er vejledende og vedrører kun 1. kursusdag.
Forløbet omfatter 8 kursusdage og 4 ekskursioner.

Årets senior 2014

birthe peters

Birthe Peters er udnævnt til årets senior 2014. Tillykke!

Atlas III - status

Atlas III-feltarbejdet startede den 1. marts 2014

Formålet med Atlas III projektet er at få lavet en kortlægning af Danmarks ynglefugle.

Kortet ovenfor er fra september 2014. Der er udpeget en kvadratansvarlig for de gule kvadrater, og som du kan se, er der p.t. 18 ledige kvadrater at vælge mellem, hvis du vil være ansvarlig for et eller flere Atlas III kvadrater.

Du skal være oprettet som bruger i DOFbasen og logget ind for at kunne tilkendegive ønsker.

Subscribe to DOF København RSS