DOF København afholder Vadefuglekursus 2.-3. august 2014

Stylteløber

Mange har det svært med de mange, lignende arter og ønsker at komme videre - men hvordan?
Dette kursus giver svaret: vi gennemgår på tavle og fotos alle de aktuelle vadefugle, mange sat sammen i artspar, og ledsaget af Klaus Maling Olsen´s altid engagerede og levende foredrag.
I de lyse timer tager vi ud til Køge Bugts fremragende vadefuglesteder som Ølsemagle Revle og strandene omkring Køge for at se fuglene i fri natur, mange arter til direkte sammenligning og på god afstand til både nærobservationer og fotos.

Trækfuglekursus for alle interesserede

DOF København udbyder i efteråret 2014 trækfuglekursus for alle interesserede.

Kurset strækker sig fra september til november og indbefatter otte mødeaftener á to timer på hverdage samt to ekskursioner (hver ca.seks timer) i weekender.

På kurset vil du med hjælp af kompetente undervisere få både teoretisk og praktisk træning i genkendelse af 50 almindelige trækkende vadefugle, andefugle og rovfugle, så du er rustet til på egen hånd at se på trækfugle i felten.

Stormøde om billed-galleri og andre digitale initiativer

Vi har modtaget nedenstående tilbud fra Fuglenes Hus v/Tine Stampe.

Venlig hilsen

Erik Agertoft
DOF Københavns bestyrelse
**********************************

Radaktionsgrupper til nye digitale aktiviteter for feltfolk på DOF’s platforme søges. Alle interesserede DOF’ere inviteres til stormøde d. 11. juni kl. 17.00 i Fuglenes Hus.

PICA Legatet

Der er åbnet for ansøgninger til PICA Legatet, der kan søges af yngre medlemmer af DOF København, fortrinsvis i aldersgruppen 18-30 år.

Legatet gives til støtte til for eksempel:

• studieophold f.eks. på en fuglestation
• deltagelse i kurser eller konferencer
• feltarbejde med værdi for ornitologi og fuglebeskyttelse
• feltornitologiske projekter med en klar uddannelsesvinkel
• medie/formidlingsprojekter med fokus på fugleinteresse og - beskyttelse

Fristen for indsendelse af ansøgning er fredag den 6. juni 2014.

Arrangementer på Fuglenes Dag, søndag den 25. maj

DOF København medvirker ved et arrangement i Søndermarken på Frederiksberg, som du kan se nærmere om i vedlagte.

Vi har også en tur med DOF Travel til Amager Fælled og Grønjordssøen:
Søndag 4/5 kl. 9 til ca. 11.30.
Mødested: DR-byen Metrostation.
Turledere: Troels M. Krogh tlf. 3020 9117 og Erik Agertoft.
Nu er sangfuglene godt i gang, og vi skal rundt og nyde det store forårskor. Alle de almindelige sangfugle samt mulighed for nattergal, skægmejse, rørhøg og måske en trækkende sjældenhed.

God fornøjelse.

Grågåsen 3 2014

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DOF København

11. december 2013

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DOF København.
Tid: Torsdag d. 20. marts 2014 kl. 19.00
Sted: Fuglenes Hus, Vesterbrogade 140.

Forslag til behandling skal fremsættes skriftligt og begrundet og være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 27. februar 2014.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

4) Fremlæggelse af budget til godkendelse

Atlas III - status

Ledige kvadrater pr. 28. februar 2014

Atlas III-feltarbejdet startede den 1. marts 2014

Formålet med Atlas III projektet er at få lavet en kortlægning af Danmarks fugle.

Pr. 28. februar 2014 er der ønsket 72 af DOF Københavns 92 kvadrater, så der er 20 ledige kvadrater at vælge mellem, hvis du vil være ansvarlig for et eller flere Atlas III kvadrater.
De kvadrater, der ikke er udfyldt med gult på kortet ovenfor, var ledige pr. 28. februar 2014, og som du kan se, ligger de fleste ledige kvadrater lige syd for Køge og længere nede på Stevns.

Årets seniorer 2013

Jette og Finn Kriegel

Seniorudvalget har udnævnt JETTE OG FINN KRIEGEL til ÅRETS SENIORER 2013 på grund af stor hjælpsomhed og venlighed.
Med udnævnelsen følger trofæet jernfuglen, som i 2014 skal flyve videre til næste kandidat(er).

Tags:

Subscribe to DOF København RSS