Skredfare på Stevns nord for Kirkevig/ Højerup Gl. Kirke

Til jer der observerer fugle på Stevns nord for Kirkevig/ Højerup Gl. Kirke.

Vi har modtaget nedenstående pressemeddelelse om skredfare:

"PRESSEMEDDELELSE
Efter skredet ved Stevns Klint nord for Kirkevig ved Højerup søndag morgen d. 5.6.2016, har fagfolk besigtiget stedet og konstateret, at der fortsat hænger et uunderstøttet udhæng umiddelbart over skredet, og at der derfor er stor risiko for endnu et skred det pågældende sted.

Derfor frarådes al færdsel på stranden i Kirkevig nord for Højerup Gl. Kirke.

Trækfuglekursus efterår 2016 er overtegnet, men du kan komme på venteliste

DOF København udbyder i efteråret 2016 trækfuglekursus for alle interesserede.

Kurset strækker sig fra september til november og indbefatter 8 mødeaftener á 2 timer på hverdage samt 2 ekskursioner (hver ca. 6 timer) i weekender.

På kurset, vil du med hjælp af en kompetent underviser, få både teoretisk og praktisk træning i genkendelse af 40-50 almindelige trækkende vadefugle, andefugle og rovfugle, så du er rustet til på egen hånd at se på trækfugle i felten.

Aften om Nepal i Fuglenes Hus 22. juni 2016

Vi har modtaget nedenstående indbydelse til foredrag af Michael Fink fra Fuglenes Hus:

Siden 2014 har DOF i samarbejde med vores nepalesiske samarbejdspartner Bird Conservation Nepal (BCN) været engageret i et program i Nepal, der har til formål at beskytte fugle og biodiversitet og forbedre lokalbefolkningens levevilkår i skovområder, der også er særlige fuglelokaliteter (IBA).

Grågåsen - Seniorudvalgets jubilæumsudgave nr. 2, 2016

Klik her for at åbne Grågåsen nr. 2, 2016.

God fornøjelse med læsningen, og tillykke med jubilæet.

Ansøgning om PICA-legatet 2016

Er du ung og fugleinteresseret? Vil du gerne fordybe dig i fugle? Tage et ophold på en fuglestation eller noget helt 3., som kan gøre dig klogere på fugle, men står og mangler lidt økonomisk hjælp til projektet? Så har du nu muligheden for at søge DOF Københavns PICA legat. Legatet henvender sig til medlemmer af DOF København og primært unge mellem 18 og 30 år. Ansøgningsfristen er d. 15. maj. Læs mere om betingelser og tildelingskriterier på http://www.dofkbh.dk/nyheder/70

Resultat af Boligbirding i DOF København, 2016

Så er vi klar med resultatet af boligbirding i DOF København 2016.

Resultaterne og andet snak kan du læse om i vedlagte.

God Påske

Erik Agertoft
DOFbasekoordinator, København

Gentagelse af fugleregistrering fra 1991 på indre Vesterbro

Jeg har modtaget nedenstående fra Peder Agger, der gerne vil have hjælp til at gentage en fugleregistrering, som blev foretaget på Vesterbro i 1991.

Stort set hele området ligger i Atlaskvadrat GF 45, så evt. tællinger i denne del af kvadratet kan også rapporteres til GF 45, hvor der p.t. er registreret 60 ynglende arter.
Kortet viser en del af GF 45 og placeringen af det område, hvor tællingerne blev gennemført i 1991.

Fugleværnsfonden fejrer 50 år som natur- og fugleforkæmper i Danmark

Efter 50 år med forvaltning og pleje af et stigende antal naturreservater oplever Fugleværnsfonden en øget interesse for fugle og naturbeskyttelse blandt den danske befolkning.

Grågåsen nr. 1, 2016

Så er det nyeste nummer af Grågåsen udkommet, læs det her

Lista fuglestation i Norge søger ringmærker til foråret, var det noget for dig?

Lista Fuglestasjon søker en ringmerker til vårsesongen 2016, fra 15 mars til 10 juni.

Vi holder til ytterst på Listahalvøya ved Lista Fyr i Farsund kommune. Stasjonen driver trekkfuglovervåking ved nettfangst og daglige trekktellinger av både sjøfugl og spurvefugl. Ca. 1000-1200 fugler ringmerkes hver vår.

Nødvendige krav:

Sider

Subscribe to DOF København RSS